IBA VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
Trưởng phòng tuyển sinh Toàn Quốc 29/12/2023
Trưởng phòng tuyển sinh Toàn Quốc 29/12/2023

TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
Giáo viên tiếng Đức Toàn Quốc 29/12/2023
Giáo viên tiếng Đức Toàn Quốc 29/12/2023