IBA VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
Trưởng phòng tuyển sinh Toàn Quốc 29/12/2024
Trưởng phòng tuyển sinh Toàn Quốc 29/12/2024

TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
Giáo viên tiếng Đức Toàn Quốc 29/12/2024
Giáo viên tiếng Đức Toàn Quốc 29/12/2024