Kỳ thi ECL

Lịch thi ECL tiếng Đức năm 2024

THÔNG TIN VỀ CÁC KỲ THI ECL TIẾNG ĐỨC CỦA NĂM 2024

Kỳ Ngày thi Đọc, Viết, Nghe Ngày thi Nói Hạn đăng ký thi (*) Ngày có kết quả (dự kiến) Ngày trả bằng (dự kiến)
1 2/2/2024 (B1)
3/2/2024 (B2)
Trong vòng 10 ngày sau ngày thi Đọc, Viết, Nghe 8/1/2024 4/3/2024 1 – 5/4/2024
2 5/4/2024 (B1)
6/4/2024 (B2)
7/3/2024 6/5/2024 3 – 7/6/2024
3 7/6/2024 (B1)
8/6/2024 (B2)
9/5/2024 8/7/2024 5 – 9/8/2024
4 6/8/2024 (B1)
7/8/2024 (B2)
8/7/2024 3/9/2024 7 – 11/10/2024
5 27/9/2024 (B1)
28/9/2024 (B2)
29/8/2024 28/10/2024 25 – 29/11/2024
6 22/11/2024 (B1)
23/11/2024 (B2)
31/10/2024 23/12/2024 20 – 24/1/2024

 

 

Các thông tin khác về ECL

Các mốc thời gian và đăng ký thi ECL của năm 2024: https://eclvn.com/lich-thi-ecl-tieng-duc-nam-2024
Lưu ý: Để tránh hiểu sai và thực hiện sai thao tác, các bạn chỉ tiến hành đăng ký thi khi có thông báo công khai trên Fanpage ECL- Việt Nam. Ngoài ra, các bạn cần phải đọc thật kỹ hướng dẫn của ECL- Việt Nam.