NẮM VỮNG THÔNG TIN VỀ KỲ THI ECL

Kỳ thi tiếng Đức ECL là gì?
Nó sẽ được triển khai thi ở đâu?
Những thông tin quan trọng về kỳ thi này cần lưu ý điều gì?

Dưới đây là một số thông tin về kỳ thi ECL này. Kì thi tiếng Đức ECL là gì? Tên đầy đủ của ECL: European Consortium for the Certificate of Attitude in Modern Languages, Europe. Hội đồng ECL tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cho 15 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Đức. Việt Nam may mắn là một trong bốn quốc gia ở Châu Á và là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á được chọn làm nơi đặt trung tâm khảo thí của Hội đồng ECL. Tại Việt Nam, Hội đồng ECL tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh, Pháp, Đức ECL tổ chức kỳ thi cho bốn cấp độ ngôn ngữ đánh giá trong sáu cấp độ của khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu u (CEFR), các cấp độ là: A2, B1, B2 và C1.

Cấu trúc đề thi B1 : Kỳ thi ECL bao gồm hai phần: Nói và viết. Trong phần nói, ECL đánh giá khả năng nghe hiểu và kỹ năng nói, giao tiếp. Trong phần thi viết, 2 kỹ năng được đánh giá là đọc hiểu và viết.

Định dạng bài thi kỹ năng đọc :  Bài thi kỹ năng đọc gồm có 2 phần

  •  Phần 1: Điền từ hoặc sắp xếp (tiêu đề vào đoạn hoặc câu hỏi vào câu trả lời)
  •  Phần 2: Trả lời câu hỏi bằng từ khóa

Định dạng bài thi kỹ năng viết : Bài thi kỹ năng viết gồm có 2 phần. Trong mỗi phần, thí sinh phải viết khoảng 100 từ. Định dạng văn bản cần phải viết có thể là thư, blog, bình luận, …

Định dạng bài thi kỹ năng nghe :  Bài thi kỹ năng nghe gồm 2 phần

  • Phần 1: Trắc nghiêm (a, b, c) hoặc sắp xếp (tiêu đề vào đoạn hoặc câu hỏi vào câu trả lời).
  • Phần 2: Trả lời câu hỏi bằng từ khóa

Định dạng bài thi kỹ năng nói :  Bài kiểm tra tiếng Đức bằng miệng ECL sẽ bao gồm 3 phần sau

  • Phần 1: Giới thiệu bản thân qua phần trao đổi của hai thí sinh, phần này không tính điểm.
  • Phần 2: Hai thí sinh sẽ thảo luận về một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống.
  • Phần 3: Thí sinh dựa vào các bức tranh về một chủ đề để nêu cảm nghĩ về chủ đề đó theo hình thức độc thoại.

Để biết thêm thông tin về định dạng thi ECL, các bạn tham khảo trong các đường links sau:

Cách tính điểm thi ECL

Khi điểm trung bình của các kỹ năng thi đạt từ 60% trở lên và không có kỹ năng nào dưới 40% là bạn đạt. Như vậy, điểm của các kỹ năng có thể bù trừ cho nhau. Khi một trong hai bài thi không đạt thì kết quả của bài thi còn lại vẫn được giữ nguyên. Thông qua cách tính điểm này, thí sinh có thể phát huy hết thế mạnh của mình, đồng thời không quá sa đà vào những kỹ năng mà mình chưa giỏi. Khi một kỹ năng này có thể mang kỹ năng khác, phương pháp ghép cũng là một lợi thế. Vì vậy kỹ năng tốt có thể rút điểm cho kỹ năng yếu.