Kỳ thi ECL

Lịch thi ECL tiếng Đức năm 2023

THÔNG TIN VỀ CÁC KỲ THI ECL TIẾNG ĐỨC CỦA NĂM 2023

Kỳ Ngày thi Đọc, Viết, Nghe Ngày thi Nói Hạn đăng ký thi (*) Ngày có kết quả (dự kiến) Ngày trả bằng (dự kiến)
1 3/2/2023 (B1)
4/2/2023 (B2)
4 và 5/2/2023 17h 9/1/2023 6/3/2023 3 – 7/4/2023
2 31/3/2023 (A2, B1)
1/4/2023 (B2)
1 và 2/4/2023 17h 6/3/2023 2/5/2023 29/5/2023 – 2/6/2023
3 9/6/2023 (B1)
10/6/2023 (B2)
10 và 11/6/2023 17h 11/5/2023 10/7/2023 7 – 11/8/2023
4 15/8/2023 (B1)
16/8/2023 (B2)
19 và 20/8/2023 17h 17/7/2023 15/9/2023 16 – 20/10/2023
5 29/9/2023 (B1)
30/9/2023 (B2)
30/9/2023 và 1/10/2023 17h 31/8/2023 30/10/2023 27/11/2023 – 1/12/2023
6 24/11/2023 (A2, B1)
25/11/2023 (B2)
25 và 26/11/2023 17h 2/11/2023 26/12/2023 22 – 26/1/2024

 

Các thông tin khác về ECL

Các mốc thời gian của năm 2023: https://ecl-vietnam.vn/lich-thi-ecl-tieng-duc-nam-2023.html
Hướng dẫn đăng ký thi ECL: https://ecl-vietnam.vn/huong-dan-dang-ky-thi-ecl.html
Lưu ý: Để tránh hiểu sai và thực hiện sai thao tác, các bạn chỉ tiến hành đăng ký thi khi có thông báo công khai trên Fanpage ECL- Việt Nam. Ngoài ra, các bạn cần phải đọc thật kỹ hướng dẫn của ECL- Việt Nam.