Lịch khai giảng tháng 6/2023

( Toàn hệ thống )

✅ Hà Nội
– Lớp A1 (Lớp sáng – 6 buổi/1 tuần): khai giảng 15/06
✅ Hải Phòng
– Lớp A1 (Lớp sáng – 6 buổi/1 tuần): khai giảng 15/06
✅ Thanh Hóa

– Lớp A1 (Lớp sáng – 6 buổi/1 tuần): khai giảng 12/06

✅ Nghệ An
– Lớp A1 (Lớp sáng – 6 buổi/1 tuần): khai giảng 10/06
✅ TP.Hồ Chí Minh
– Lớp A1 (Lớp sáng – 6 buổi/1 tuần): khai giảng 14/06