GIỚI THIỆU VỀ KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC CỦA CHÂU ÂU

Theo Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ của châu Âu (der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Fremdsprachen – GER), tiếng Đức được chia ra 3 trình độ lớn :

A: Trình độ sơ cấp (Grundstufe hoặc Elementare Sprachverwendung)

B: Trình độ trung cấp (Mittelstufe hoặc Selbstständige Sprachverwendung)

C: Trình độ cao cấp (Oberstufe hoặc Kompetente Sprachverwendung)

Mỗi trình độ được tiếp tục chia ra làm 2 cấp nhỏ hơn, cụ thể:

Chương trình học tiếng Đức cấp độ A1 và những điều bạn cần biết

Học tiếng Đức là điều không thể thiếu nếu bạn muốn du học nghề Đức và định cư tại Đức. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về chương trình học tiếng Đức cấp độ A1 nhé. 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ĐỨC CẤP ĐỘ B1 CÓ KHÓ KHÔNG?

 Nếu trình độ A1, A2 là trình độ sơ cấp và mới bắt đầu học tiếng Đức, thì trình độ B1 đã thể hiện việc bạn chủ động hơn trong ngôn ngữ này. Sau khi đã đạt tới trình độ B1, bạn sẽ có thể hiểu được nội dung của cuộc đối thoại liên quan tới các vấn đến quen thuộc trong cuộc sống. Đặc biệt là các nội dung liên quan tới công việc và trường học. Tuy nhiên, người đối diện giao tiếp với bạn cần nói đúng và chuẩn.

Đào tạo ngoại ngữ Anh - Pháp - Đức - Cấp chứng chỉ ECL

Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ châu Âu ECL – tên đầy đủ: European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – được thành lập vào năm 1992 bởi nhóm chuyên gia quốc tế, là hệ thống kiểm tra đánh giá các ngôn ngữ châu Âu hiện đại.